Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

GMINA CZCHÓWUl. Rynek 12,
32-860 Czchów,

Tel. 14 662 17 10
Fax. 14 662 17 33
e-mail: gmina@czchow.pl

NIP: 869-12-91-026
REGON: 000537680
Nr JST: 1202033

Godziny pracy:
Poniedziałek - 8.00 - 16.00
Wtorek - 7.30 - 15.30
Sroda - 7.30 - 15.30
Czwartek - 7.30 - 15.30
Piatek - 7.30 - 15.30


OSTATNIO DODANE:


Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Tymowej na cele społeczno-kulturalne – etap I stan surowy otwarty”
 
„Poprawa warunków aktywnego wypoczynku dla osób w każdym wieku na terenie gminy Czchów”
 
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 
Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czchów
 
„Modernizacja dróg gminnych oraz Modernizacja dróg dojazdowych do pól
 
Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Czchów składane w 2018 roku.
 
„Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu”
 
Budowa Gazociągu PE dn32mm z przyłączem gazowym na dz. nr 424/16 w m. Tworkowa.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
 
Informacja o wynikach przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Czchowie
 
Oświadczenia majątkowe Burmistrza Czchowa, Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Czchowie składane w 2018 roku za rok 2017.
 
Zarządzenie nr 48.2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - korytarz w Domosławicach
 
Lista kandydatów spełniająca wymogi formalne na stanowisko urzędnicze - Kierownik MOPS.
 
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Czchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.
 
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Czchów za 2017 r.
 
Zarządzanie nr 58/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czchowie.
 
Zarządzenie Nr 46/2018 Burmistrza Czchowa z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Czchów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2018 roku
 
Wybory Samorządowe 2018r.
 
Zarządzenie nr 30/2018 Burmistrza Czchowa w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu w drodze bezprzetargowej - sala gimnastyczna w Tymowej
 
Budowa gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 384, 385/6, 385/8 w m. Tworkowa.
 
Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wytrzyszczka, Iwkowa i Połom Mały.
 
Budowa gazociągu w m. Czchów na dz. nr 1254/14, 1254/13......
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn:Budowa gazociągu średniego cisnienia oraz budowa przyłącza gazu na dz. 1361/1, 325/2, 318/1 w m. Czchów
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia oraz budowa przyłącza gazu w m. Biskupice Melsztyńskie
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia w m. Czchów.
 
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 24.01.2018r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Czchów.
 
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzonego postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego pn. ”Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w 2018 roku”
 
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czchów
 
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
 
Uchwała Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 28 listopada 2017r. w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Budżetowej Gminy Czchów na 2018 rok.
 
Ogłoszenie - konkurs na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. Lecznictwa
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.:Budowa studni do poboru wód podziemnych w m. Czchów
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 502,503 w m. JURKÓW
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 608,609 w m. ZŁOTA.
 
Ogłoszenie w sprawie inwestycji pn.: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn 32mm z przyłączem gazowym na dz. 298 w m. CZCHÓW.
 
Zarządzenie nr 182/2017 Burmistrza Czchowa
 
Rejestr Działalności Regulowanej
 
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2017 roku oraz o statystycznej liczbie uczniów.
 
Uchwała XXII/218/2017 z dnia 2017-02-09  Rady Miejskiej w Czchowie w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czchów"
 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu swiadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczacych cookies oznacza, że będa one zamieszczane w Państwa urzadzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczacych przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przegladarki lub urzadzenia końcowego, z których Państwo korzystacie.

   Menu przedmiotowe
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych