Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    ODPADY KOMUNALNE
Liczba odwiedzin kategorii: 1207 
 
ODPADY KOMUNALNE
 
 Nazwa pozycji Data
Jawność ulg podatkowych 2019-05-30
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW ZA 2018 ROK 2019-04-26
sprawozdanie odpady - za 2018 r. 2019-03-26
Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Czchów za 2017 r. 2018-04-27
Sprawozdanie -odpady 2017r 2018-04-09
Sprawozdanie z zakresu gospodarki komunalnej 2016r. 2017-04-28
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE GMINY CZCHÓW ZA 2016 ROK 2017-04-28
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok 2016-04-27
Sprawozdanie odpady komunalne za 2015r 2016-03-30
Wniosek opróżnianie zbiorników bezodpływowych 2015-09-07
Rejestr firm ścieki Gmina Czchów 2015-10-22
Analiza stanu gospodarki odpadami za 2014 rok 2015-03-16
Sprawozdanie odpady 2014r. 2015-03-16
Sprawozdanie o odpadach za 2013r. 2014-05-06
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ODPADY KOMUNALNE za 2012.doc 2013-03-29   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFORMACJE OGŁOSZENIA
PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
BAZA DANYCH OOŚ
ODPADY KOMUNALNE
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów