Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    PRZETARGI ZAKOŃCZONE
Liczba odwiedzin kategorii: 20292 
 
PRZETARGI Z ROKU 2019
PRZETARGI Z ROKU 2018
PRZETARGI Z ROKU 2017
 
 Nazwa pozycji Data
„Zakup paliwa na potrzeby Gminy Czchów w 2017 roku”. 2016-12-05
"Modernizacja dróg gminnych oraz modernizacja dróg dojazdowych do pól" 2018-05-30
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów”. 2016-11-25
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2016-10-11
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”. 2016-11-17
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 050 000,00 zł. 2016-10-20
„Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Tymowej”. 2016-09-23
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Tymowej. 2016-10-05
Modernizacja dróg transportu rolnego – zadanie II” oraz „Przebudowa dróg gminnyc 2016-08-18
Modernizacja dróg gminnych 2016-04-11
„Modernizacja dróg transportu rolnego”. 2016-06-21
Budowa Targowiska Stałego w m. Czchów 2014-02-12
„Remont drogi gminnej Jurków- Równia, oraz modernizacja dróg gminnych 2013-09-11
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czchowie 2014-06-17
Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów 2013-12-18
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów. 2013-11-08
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów” 2013-11-04
„Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych” 2013-11-04
Remont opaski, chodników i placu przy budynku Zespołu Szkół wJurkowie 2013-09-30
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów. 2013-09-27
Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Jurków 2014-02-25
Remont dróg gminnych po powodzi: 2014-03-20
Wielofunkcyjny Plac Publiczny w miejscowości Tymowa 2014-03-25
Odnowa Centrum Czchowa- Zadanie III 2014-02-06
Zakup wyposażenia na potrzeby szkoły muzycznej I stopnia w Domosławicach 2015-04-21
Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego 2014-10-27
: „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów”. 2014-10-17
„Przebudowa dróg gminnych” 2014-10-09
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2014-09-24
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 152 601,00 zł. 2014-09-12
Remont drogi gminnej „Pańska” nr K250098 w m. Tymowa 2014-07-16
Modernizacja dróg gminnych ,Modernizacja dróg transportu rolnego. 2014-05-23
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Piaski Drużków 2013-09-06
Remont dróg gminnych zniszczonych w wyniku intensywnych opadów deszczu w 2010 roku : 2013-03-27
Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75” 2013-04-25
Remont drogi gminnej 2013-07-02
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czchów 2013-04-26
Modernizacja dróg gminnych,modernizacja dróg transportu rolnego 2013-05-29
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów w postaci osadów ściekowych, skratek oraz piasku wytwarzanych w oczyszczalni Ścieków w Jurkowie 2013-06-13
Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Złotej wraz z remontem pokrycia dachowego 2013-06-19
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Jurkowie 2013-06-18
Budowa kanalizacji sanitarnej Czchów- Jurków 2013-06-28
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czchowie 2013-07-03
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złotej 2013-07-04
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Czchów- Granice Górne 2013-07-31
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł. 2013-08-23
Odnowa Centrum Czchowa - Zadanie II -przetarg 2 2013-03-26
Odnowa Centrum Czchowa – Zadanie II 2013-02-08
Obsługa geodezyjna gminy Czchów w 2013 roku 2013-01-16
„Zakup paliw płynnych dla Gminy Czchów ” 2012-12-11
Przetarg IV Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosow 2012-11-08
Przetarg III -Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stos 2012-10-11
Modernizacja dróg transportu rolnego 2012-04-30
Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technol 2012-08-08
Modernizacja remizy OSP w Złotej 2012-08-07
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele 2012-08-03
Odnowa Centrum wsi Tworkowa. 2012-07-24
Odbudowa dróg gminnych 2012-07-11
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na 2012-09-05
Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów 2012-09-28
Przetarg nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie st 2012-08-29
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Czchów i jej jednostek organizacyjnych”. 2012-10-31
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Czchów 2012-10-31
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr II w miejscowości Tymowa 2011-10-11
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi: ul. Bulandy w msc. Czchów w km 0 + 000 – 0 + 500, „Do Urbańczyka” w msc. Tymowa i Tworkowa w km. 0 + 000 – 0 + 450” 2011-08-19
Odbudowa dróg gminnych po powodzi: 2012-04-02
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego na budynek socjalno – komunalny i usług kulturalnych wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Piaski Drużków” 2012-02-17
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Czchów” 2012-01-27
„Budowa Sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy Szkole Podstawowej w Tworkowej” 2011-03-03
Odbudowa wodociągu w m. Będzieszyna, Wytrzyszczka, Czchów po powodzi w 2010r. 2010-09-27
Udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego złotówkowego na finansowanie inwestycji w Gminie Czchów w wysokości 3 773 809,00 zł.” 2010-08-04
Odbudowa nawierzchni na drogach gminnych zniszczonych w wyniku powodzi w 2010r 2010-07-19
„Przebudowa drogi gminnej Jurków – Równia - Szotówka” 2010-05-06
„Obsługa geodezyjna Gminy Czchów w 2010r.” 2010-03-26
„Przebudowa dróg gminnych i budowa parkingu w Domosławicach” 2010-05-05
„Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków” 2010-03-17
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi z 2009r. – Gancarska w m. Czchów, Nadole Koczwara w m. Złota, Przez Olszaniówkę w m. Tymowa” 2010-03-02
„Remonty Cząstkowe nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w 2010 r.” 2010-03-02
Odnowa Centrum Czchowa 2010-02-05
„Nadzór inwestorski nad zadaniem p.n.: Budowa grupowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czchów, Jurków, Biskupice Melsztyńskie, Domosławice, Tworkowa oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Tymowa, Czchów, Piaski Drużków” 2010-01-27
"Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi z 2010r." - ogłoszenie o zamówieniu w załączniku 2010-10-22
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi” 2011-03-14
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Gminie Czchów w wys 2011-05-23
„Obsługa geodezyjna gminy Czchów w 2012 roku.” 2011-12-29
„Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Urzędu Miejskiego w Czchowie” 2011-12-13
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VIII w miejscowości Będzieszyna i Wytrzyszczka 2011-10-11
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VII w miejscowości Domosławice i Biskupice Melsztyńskie 2011-10-11
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr III w miejscowości Złota 2011-10-11
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr VI w miejscowości Piaski Drużków 2011-10-11
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr V w miejscowości Tworkowa 2011-10-11
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr IV w miejscowości Jurków 2011-10-11
„Zimowe utrzymanie dróg, chodników i placów na terenie Gminy Czchów” Rejon nr I w miejscowości Czchów 2011-10-11
„Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tymowa” - dostawa i montaż wyposażenia sportowego 2011-08-10
„Modernizacja dróg transportu rolnego” 2011-08-05
„Budowa chodnika przy DW 980 relacji Jurków – Biecz w m. Domosławice” 2011-07-29
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na rok 2011 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w Gminie Czchów w wys 2011-07-12
„Odbudowa dróg gminnych po powodzi z 2010r.” 2010-10-05   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów