Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    DECYZJE ŚRODOWISKOWE
Liczba odwiedzin kategorii: 10494 
 
 Nazwa pozycji Data
„Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „DOMOSŁAWICE III” na obszarze części działek ewidencyjnych nr: 230/1,230/2, 230/3,235,236,237,238,281,292,293,294,295,296,297,298 w Domosławicach 2019-02-28
Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „JURKÓW TYMÓWKA” w obszarze o powierzchni ok. 2,04 ha obejmującym działki gruntowe nr 722 i 723 obręb Jurków, gmina Czchów, powiat brzeski, woj. małopolskie” 2019-01-30
Wydobywanie kopaliny z części północno-zachodniej złoża kruszywa naturalnego 2018-08-20
„Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złóż „DOMOSŁAWICE III” i „DOMOSŁAWICE IV” na obszarze części działek ewidencyjnych nr: 241,242,243,244,245,246,249,250,251,252,253/1,253/ 2,254,255,256,257,258,301,302,303 w Domosławicach& 2017-09-21
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1441K Złota „przez wieś” km 0+030 do km4+ 720 w miejscowości Żerków i Złota” 2017-01-26
Rozbudowa,nadbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na budynek usługowo - magazynowy na działce ewidencyjnej 284 w Czchowie 2017-02-09
Rozbudowa wodociągu w miejscowości Jurków - Szotówka, gmina czchów 2017-01-02
"Rozbudowa sieci wodociągowej PE110 z przyłączami, hydrofornią i zasilaniem energetycznym w miejscowości Tymowa". 2017-01-02
"Budowa kanalizacji sanitarnej Jurków - Szotówka" 2017-01-02
„Zmianie sposobu użytkowania planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 82/1, 323/1, 323/2,324/1 i 324/2 w miejscowości Jurków, budynku magazynowego o powierzchni około 2 000 m2 na budynek produkcyjno – handlowo – magazynow 2016-10-31
Rozbudowa sieci wodociągowej PE110 w miejscowościach Wytrzyszczka Gmina Czchów oraz Iwkowa i Polom Mały, Gmina Iwkowa 2016-10-07
Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „NA SZLAKU MILITARNO – HISTORYCZNYM” 2016-10-04
„Rozbudowa wodociągu w miejscowości Jurków – Szotówka” gmina Czchów”. 2016-04-21
„Eksploatacja złoża kruszywa naturalnego „ZA ZELINA” o powierzchni 9,5 ha obejmującym działki gruntowa nr 715, 716, 717,719,720,721/1,721/2,722,723,724,725/1,725/2, obręb Biskupice Melsztyńskie, gmina Czchów, powiat brzeski, woj. małopol 2016-04-07
„Wydobywanie kopaliny ze zloza kruszywa naturalnego w obszarze górniczym utworzonym na złożu „Domosławice III” na terenie działek ewidencyjnych nr 238,239,240 w miejscowości Domosławice”. 2016-03-11
Wydobywanie kruszywa naturalnego ze złóż Domosławice II i Domosławice III 2014-01-31
Budowa szklarni z częścią magazynową i łącznikiem z istniejącymi obiektami oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 2016-02-23
„Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Czchów”. 2016-01-27
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego” – Gmina Czchów, Pakiet 3 Zagospodarowanie terenu lewego brzegu zbiornika czchowskieg 2016-01-20
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Złota – Nowa Wieś, Gmina Czchów” . 2015-11-30
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurkowie na działkach 701/2 i 702 gmina Czchów”. 2015-11-17
„Budowa  budynku produkcyjno – handlowo – magazynowego z zapleczem  socjalno – biurowym na działkach   ewidencyjnych 82/1,323/1,323/2,324/1 i 324/2 w miejscowości Jurków, gmina Czchów”. 2015-11-17
1. „Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego – Gmina Czchów, pakiet 3” 2015-08-19
„Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami wraz z przebudową hydrofornii i budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Piaski Drużków – Gmina Czchów”. 2015-07-23
Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami, zbiornikiem, hydrofornią i zasilaniem energetycznym w miejscowości Tymowa i Tworkowa – Gmina Czchów” - w zakresie przejścia przez drogę krajową nr 75 relacji Brzesko – Nowy Sącz w KM 29+840, 28+82 2015-07-01
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Czchowskiego – inwestycje w Centra Rekreacyjne obejmujące budowę: budynku socjalno – sanitarno- technicznego, zespołu domków kempingowych wraz z budynkiem administracyjnym kempingu, pola namiotowego, p 2015-06-29
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Czchowskiego – inwestycje w Centra Rekreacyjne obejmujące budowę: nowej linii brzegowej (budowa murów oporowych z koszy siatkowo- kamiennych), pomostów wędkarsko – widokowych, platform piknikowych, alt 2015-06-29
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Czchowskiego – inwestycje w Centra Rekreacyjne obejmujące budowę :pawilonu poczekalni promu , pomostów wędkarsko – widokowych, platform piknikowych, altan piknikowo – grillowych, stacji rowerowyc 2015-06-29
„Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Czchowskiego – inwestycje w Centra Rekreacyjne obejmujące budowę: budynku socjalno – sanitarno- technicznego, platform piknikowych, altany piknikowo – grillowej, stacji rowerowych, ścianki wspin 2015-06-29
Zmiana sposobu przeznaczenia istniejącego budynku gospodarczego na cele budynku produkcyjno – usługowego” na działce nr 382/2 w miejscowości Jurków gmina Czchów”. 2015-06-03
„Budowa budynku produkcyjno – handlowo – magazynowego z zapleczem socjalno – biurowym na działkach ewidencyjnych 82/1,323/1,323/2,324/1 i 324/2 w miejscowości Jurków, gmina Czchów”. 2015-04-28
„Budowa szklarni ogrzewanej wraz z kotłownią, zapleczem socjalnym dla pracowników, oraz niezbędną do funkcjonowania szklarni infrastrukturą techniczną” na działce nr 670 w miejscowości Czchów 2015-01-26
Wodociąg do boiska sportowego w miejscowości Tymowa 2015-01-21
Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 w miejscowości Czchów 2014-12-18
Budowa domów jednorodzinnych z infrastrukturą oraz planowany podział gruntu 2014-11-07
Najlepszy obiekt turystyczny na obszarach wiejskich Małopolski 2014-06-17
Sieć kanalizacji sanitarnej w m. Złota- Żerków 2014-03-13
Rozbudowa grupowego wodociągu Czchów " Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Jurków - Równia i Szotówka" 2014-02-03
Budowa hali do produkcji wyrobów betonowych na działce nr 440 w miejscowości Jurków 2014-01-15
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2014-01-13
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-12-09
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-12-04
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-12-04
Budowa budynku handlowo- biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną 2013-10-23
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społaczeństwa 2013-08-19
Zwiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2013-10-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2013-08-19
zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej„Budowa drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75” w miejscowości Czchów” . 2013-04-17
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach 2013-03-05
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2013-02-01
Postanowienie 2013-01-11
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Złota" 2012-12-18
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Budowa chodnika lewostronnego przy drodze wojewódzkiej nr 966 relacji Wieliczka – Tymowa km 3+460 odcinek 240 do 0+050 odcinek 250” w miejscowości Tymowa gmina Czchów 2012-11-29
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2012-11-12
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2012-08-01
Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik 2010-03-09
Postanowienie Burmistrza Czchowa w sprawie „Budowa zakładu przeróbki kruszywa na działce nr 714 w miejscowości Jurków gmina Czchów” 2009-04-24
Obwieszczenie- zawiadomienie: „Grupowa kanalizacja sanitarna w Gminie Czchów – Kanalizacja dla Tymowej cz. I oraz Kanalizacja sanitarna dla Tworkowej cz.I „ 2009-04-22
Obwieszczenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa "Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych typu WMB - 30 wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2009-04-22
Obwieszczenie- zawiadomienie: „Grupowa Kanalizacja sanitarna w Gminie Czchów - Kanalizacja sanitarna dla Biskupic Melsztyńskich i Domosławic, gm. Czchów.” 2009-04-22
Obwieszczenie- zawiadomienie: „Grupowa Kanalizacja sanitarna w Gminie Czchów - Kanalizacja sanitarna Czchów Jurków cz. I,. i Kanalizacja sanitarna Czchów Pęcherska Góra cz. II” 2009-04-22
Kanalizacja Tymowa i Tworkowa - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 2009-04-01
Kanalizacja Czchów i Jurków - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 2009-04-01
Kanalizacja Biskupice Melszt. i Domosławice - postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 2009-04-01
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. 2008-05-26
Ogłoszenie Burmistrza Czchowa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Budowa Wytwórni Mas Bitumicznych 2008-04-01
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie uzyskania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wytwórni Bitumicznych typu WMB – 30 wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miej 2007-08-27
Postanowienie Burmistrza Czchowa o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji 2007-09-19
Ogłoszenie Burmistrza Czchowa o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 2007-11-07
Obwieszczenie 2008-09-02
Obwieszczenie 2008-09-02
Obwieszczenie 2008-09-23
Obwieszczenie 2008-09-23
Obwieszczenie 2008-10-07
Obwieszczenie 2008-10-07
Zawiadomienie 2008-11-21
Zawiadomienie 2008-12-05
Zawiadomienie 2008-12-05
Zawiadomienie 2008-12-31
Zawiadomienie 2008-12-31
Zawiadomienie 2008-12-31
Zawiadomienie 2008-12-31
Postanowienie- kanalizacja Biskupice Mel. Domosławice 2009-02-09
Postanowienie - Kanalizacja Tymowa, Tworkowa 2009-02-09
Postanowienie - Kanalizacja Czchów 2009-02-09
Postanowienie zakład stolarski 2009-02-09
Zawiadomienie - zakład stolarski 2009-03-03
Zawiadomienie 2009-03-04
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2009-03-10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2009-03-10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2009-03-10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2009-03-10
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2009-05-12
Postanowienie - ujecie wody w Czchowie 2009-06-02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2009-06-02
Zawiadomienie 2009-06-18
Zawiadomienie 2009-06-18
Postanowienie - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jurkowie 2009-07-07
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2009-07-22
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2009-08-05
Postanowienie RDOŚ 2009-08-11
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2009-08-28
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2009-08-28
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2009-09-16
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2009-10-05
Zawiadomienie 2009-10-28
postanowienie 2009-11-30
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2010-01-08
Ogłoszenie 2010-01-13
Ogloszenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2010-02-02
Obwieszczenie Urzędu Gminy w Gnojniku 2010-02-22
Obwieszczenie Wójta Gminy Gnojnik 2010-03-09
Postanowienie Wójta Gminy Gnojnik 2010-03-10
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2010-03-10
Postanowienie 2010-03-17
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 2010-04-21
Decyzja Wójta Gnojnik 2010-04-27
Decyzja Wójta Gminy Gnojnik 2010-04-27
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2010-05-05
Obwieszczenie 2010-05-07
Ogłoszenie 2010-06-15
Ogloszenie Urzędu Gminy w Gnojniku 2010-06-15
Postanowienie Burmistrza 2010-07-09
Zawiadomienie 2010-07-23
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2010-08-12
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2010-08-27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 2010-08-27
Decyzja środowiskowa 2010-08-27
Ogłoszenie o postepowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa 2010-10-04
Obwieszczenie Burmistrza Czchowa 2010-10-28
Obwieszczenie 2010-10-28
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2010-12-13
Zawiadomienie o wszczęciu postepowania 2010-12-13
Postanowienie Burmistrza Czchowa 2010-12-17
Postanowienie Burmistrza Czchowa 2010-12-20
Zawiadomienie 2010-12-20
Zawiadomienie 2010-12-20
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-01-10
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-01-10
Postanowienie Burmistrza Czchowa 2011-02-02
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2011-02-03
Ogłoszenie 2011-05-17
Zawiadomienie 2011-05-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2011-05-19
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2011-05-30
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2011-05-30
Ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa. 2011-06-17
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2011-06-27
zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzającej 2011-07-07
Postanowienie 2011-07-12
Postanowienie 2011-07-14
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2011-07-27
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2011-08-08
Postanowienie 2011-08-25
Zawiadomienie o wydanej decyzji 2011-09-05
Ogłoszenie 2011-11-10
Zawiadomienie 2011-11-16
Zwiadomienie o wydaniu decyzji 2012-01-17
Postanowienie 2012-01-19
Ogłoszenie 2012-01-24
Zawiadomienie o wydanej decyzji 2012-02-01
Postanowienie 2012-03-22
Zawiadomienie o wydaniu decyzji umarzajacej 2012-04-25
Zawiadomienie o wydaniu decyzji 2012-05-24
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2012-05-15
zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej 2012-07-04   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFORMACJE OGŁOSZENIA
PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
BAZA DANYCH OOŚ
ODPADY KOMUNALNE
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów