Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
Liczba odwiedzin kategorii: 2149 
 

Zgodnie z przepisami prawa Urząd Miejski w Czchowie jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Urząd Miejski w Czchowie prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla
: Urzędu Miejskiego w Czchowie.

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


 
Załączniki:

 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BRZESKIEGO 1438 ŁONIOWA –ZAWADA USZEWSKA NA ODCINKU BIESIADKI – ZAWADA USZEWSKA, 1440 K BIESIADKI PRZEZ WIEŚ” prowadzonego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzesku z siedzibą w Przyborowie, Przyborów 366a, 32-823 Szczepanów.   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
INFORMACJE OGŁOSZENIA
PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH
PODSTAWA PRAWNA
BAZA DANYCH OOŚ
ODPADY KOMUNALNE
DECYZJE ŚRODOWISKOWE
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów