Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
Liczba odwiedzin kategorii: 70581 
 
Poniżej prezentujemy ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERT:
 
 Nazwa pozycji Data
"Remont i modernizacja pomieszczeń w zabytkowym budynku dworskim w Piaskach-Drużkowie w celu utworzenia miejsc spotkań dla zachowania dziedzictwa lokalnego". 2018-01-31
"Zagospodarowanie otoczenia Jeziora Rożnowskiego Gmina Czchów - pakiet 3, odcinek 2 i 4" 2017-08-31
"Opracowanie projektu chodnika dla zadania "Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 75 w miejscowości Tymowa, Czchów i Jurków na odcinku od km 30+100 do km 30+588, od km 32+300 dokm 33+800 oraz od km 38+525 do km 39+077" 2016-08-09
" Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czchów na lata 2016 - 2020" . Zaproszenie do złożenia oferty. 2016-06-14
Wykonanie dokumentacji dla zadania o nazwie: „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Czchów”. 2016-03-21
Opracowanie dokumentacji dla zadania pn: „Grodzisko – Miejski Park Zieleni i Wypoczynku w miejscowości Czchów „ NA SZLAKU MILITARNO – HISTORYCZNYM”. 2016-03-16   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
PRZETARGI AKTUALNE
PRZETARGI ZAKOŃCZONE
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO
ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów