Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1373916 
Usunięto Zmiany do budżetu 211 
Usunięto Uczelnie 36 
Usunięto Oferty pracy 162 
Usunięto Cennik GCI 63 
Usunięto Aktualności 129 
Usunięto Bibliteczka GCI 154 
Usunięto USŁUGI KOMUNALNE 1627 
URZĄD MIEJSKI STATUT URZĘDU 3715 
URZĄD MIEJSKI KONTAKT 9496 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2014-2018 137 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2010-2014 715 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2006-2010 1991 
BUDŻET GMINY Sprawozdania finansowe 77 
BUDŻET GMINY Uchwały i Ogłoszenia 1803 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2012 1676 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2011 1785 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2010 2302 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2009 2496 
BUDŻET GMINY BUDżET 2008 2268 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2007 3258 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2006 2982 
BUDŻET GMINY ARCHIWUM 2903 
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ARCHIWUM 3999 
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ARCHIWUM 1342 
OGŁOSZENIA BURMISTRZA ARCHWIUM 3226 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 9676 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ" 107 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Czchowie 92 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Jurkowie 91 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Tymowej 171 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie 91 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej 95 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej 112 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie 103 
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA Zachowania w sytacjach kryzysowych 2965 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2019 1155 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2018 1256 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI AKTUALNE 137722 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI ZAKOŃCZONE 20007 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 16780 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2017 1107 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 6927 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2016 1216 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO 66033 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2015 1757 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2014 2153 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE 1997 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1157 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY AKTUALNE 114683 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY ZAKOŃCZONE 8588 
NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1815 
OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGŁOSZENIA 689 
OCHRONA ŚRODOWISKA PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH 2104 
OCHRONA ŚRODOWISKA BAZA DANYCH OOŚ 384 
OCHRONA ŚRODOWISKA ODPADY KOMUNALNE 1142 
OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ŚRODOWISKOWE 10309 
WYBORY WYBORY PARLAMENTARNE 2011r. 1398 
WYBORY WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r. 977 
INFORMACJA PUBLICZNA Ponowne wykorzystywanie 213 
INFORMACJA PUBLICZNA Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 268 
INFORMACJA PUBLICZNA Najczęściej wnioskowane informacje 272 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów