Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
SOŁECTWA
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
SESJE RADY MIEJSKIEJ
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1409005 
Usunięto Zmiany do budżetu 211 
Usunięto Uczelnie 36 
Usunięto Oferty pracy 162 
Usunięto Cennik GCI 63 
Usunięto Aktualności 129 
Usunięto Bibliteczka GCI 154 
Usunięto USŁUGI KOMUNALNE 1628 
URZĄD MIEJSKI STATUT URZĘDU 3755 
URZĄD MIEJSKI KONTAKT 9544 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2014-2018 173 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2010-2014 742 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2006-2010 2025 
BUDŻET GMINY Sprawozdania finansowe 112 
BUDŻET GMINY Uchwały i Ogłoszenia 1844 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2012 1708 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2011 1825 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2010 2333 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2009 2534 
BUDŻET GMINY BUDżET 2008 2299 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2007 3295 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2006 3018 
BUDŻET GMINY ARCHIWUM 2946 
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ARCHIWUM 4036 
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ARCHIWUM 1366 
OGŁOSZENIA BURMISTRZA ARCHWIUM 3248 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 12761 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Gminny Klub Dziecięcy "MIŚ" 149 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Czchowie 138 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Jurkowie 135 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczne Przedszkole w Tymowej 322 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Czchowie 135 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tymowej 127 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Tworkowej 162 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY Publiczna Szkoła Podstawowa w Jurkowie 135 
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA Zachowania w sytacjach kryzysowych 2996 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2019 1483 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2018 1321 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI AKTUALNE 142595 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI ZAKOŃCZONE 20292 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 17002 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2017 1154 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2016 1245 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 7069 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO 70580 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2015 1793 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2014 2196 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE 2067 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1210 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY AKTUALNE 114983 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY ZAKOŃCZONE 8694 
NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1849 
OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGŁOSZENIA 719 
OCHRONA ŚRODOWISKA PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH 2140 
OCHRONA ŚRODOWISKA BAZA DANYCH OOŚ 420 
OCHRONA ŚRODOWISKA ODPADY KOMUNALNE 1197 
OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ŚRODOWISKOWE 10484 
WYBORY WYBORY PARLAMENTARNE 2011r. 1424 
WYBORY WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r. 999 
INFORMACJA PUBLICZNA Ponowne wykorzystywanie 235 
INFORMACJA PUBLICZNA Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 281 
INFORMACJA PUBLICZNA Najczęściej wnioskowane informacje 285 
   Menu przedmiotowe
DRUKI, WNIOSKI
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin
Ochrona Danych Osobowych
Raport o stanie Gminy Czchów