Menu podmiotowe
URZĄD MIEJSKI
WŁADZE GMINY
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
SOŁECTWA
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    STATYSTYKA ODWIEDZIN
  Liczba odwiedzin witryny  1161172 
Usunięto Zmiany do budżetu 211 
Usunięto Uczelnie 36 
Usunięto Oferty pracy 159 
Usunięto Cennik GCI 63 
Usunięto Aktualności 129 
Usunięto Bibliteczka GCI 154 
URZĄD MIEJSKI STATUT URZĘDU 3207 
URZĄD MIEJSKI KONTAKT 8132 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 1236 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ PODATKI I OPŁATY LOKALNE 1963 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ SPRAWY BUDOWLANE 9237 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ SPRAWY DROGOWE 1167 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ OCHRONA ŚRODOWISKA 2944 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 5489 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ USŁUGI KOMUNALNE 1482 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ DODATKI MIESZKANIOWE 995 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ZWROT AKCYZY ZAWARTEJ W OLEJU NAPĘDOWYM 1747 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ ŚWIADCZENIA RODZINNE 2979 
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ Działalność lobbingowa 147 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2010-2014 429 
WŁADZE GMINY KADENCJA 2006-2010 1678 
BUDŻET GMINY Uchwały i Ogłoszenia 1359 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2012 1424 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2011 1559 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2010 2065 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2009 2263 
BUDŻET GMINY BUDżET 2008 2052 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2007 3032 
BUDŻET GMINY BUDŻET 2006 2768 
BUDŻET GMINY ARCHIWUM 2688 
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ ARCHIWUM 3784 
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA ARCHIWUM 1137 
OGŁOSZENIA BURMISTRZA ARCHWIUM 2739 
GMINNY ZESPÓŁ REAGOWANIA Zachowania w sytacjach kryzysowych 2729 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2017 323 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI AKTUALNE 89612 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2016 838 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRZETARGI ZAKOŃCZONE 16830 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE INFORMACJA O WYBORZE OFERTY 13655 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2015 1534 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2014 1863 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE OGŁOSZENIA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 5917 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2013 1289 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS. EURO 30314 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2012 2117 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 TYS. EURO-ZAKOŃCZONE 1234 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2011 2270 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2010 1598 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2009 1121 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 282 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIA 2008 4045 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY AKTUALNE 90927 
NIERUCHOMOŚCI OFERTY ZAKOŃCZONE 7443 
NIERUCHOMOŚCI INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 1502 
OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE OGŁOSZENIA 470 
OCHRONA ŚRODOWISKA PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH 1925 
OCHRONA ŚRODOWISKA BAZA DANYCH OOŚ 158 
OCHRONA ŚRODOWISKA ODPADY KOMUNALNE 819 
OCHRONA ŚRODOWISKA DECYZJE ŚRODOWISKOWE 8667 
WYBORY WYBORY PARLAMENTARNE 2011r. 1246 
WYBORY WYBORY SAMORZĄDOWE 2010r. 808 
INFORMACJA PUBLICZNA Ponowne wykorzystywanie 64 
INFORMACJA PUBLICZNA Wykaz rejestrów publicznych i ewidencji 123 
INFORMACJA PUBLICZNA Najczęściej wnioskowane informacje 121 
   Menu przedmiotowe
FORMULARZE, DRUKI
JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ
BUDŻET GMINY
UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ
ZARZĄDZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA BURMISTRZA
OGŁOSZENIA RÓŻNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
NIERUCHOMOŚCI
ROLNICTWO
OCHRONA ŚRODOWISKA
WODA I KANALIZACJA
KULTURA
EDUKACJA
WYBORY
INFORMACJA DLA ZAKŁADAJACYCH FIRMĘ
INFORMACJA PUBLICZNA
RODZINA 500+
Studium Uwarunkowań
Petycje
Strategia Rozwoju Gminy Czchów
Rewitalizacja Gmin